• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

הצוות המקצועי

הצוות המקצועי

"כן לזקן" הנו ארגון המבוסס על התנדבות. בארגון פעילים כ- 60 מתנדבים, מרביתם בגמלאות מתחומי המשפט, הרפואה, העבודה הסוציאלית, הדיור, משאבי האנוש, הצרכנות, הנגישות, והפנאי, כמו גם בעלי תפקידים בכירים בתחום הזקנה במוסד לביטוח לאומי ובמשרד הרווחה.

"כן לזקן" מוכר כעמותה רשומה ומתנהל על פי חוק העמותות. לארגון ועד מנהל, הנבחר מידי כשלוש שנים ומתוכו נבחרת צוות מצומצם המהווה את המזכירות, אשר תפקידו לקבוע את מדיניות הארגון ודרכי פעולתו ברמה היום-יומית. כמתבקש, לארגון גם ועדת ביקורת ורואה חשבון.

ל"כן לזקן" מועצה מייעצת בה חברים אנשי מקצוע מתחומים מגוונים בהם: משפטנים, רופאים ואנשי אקדמיה. בראש המועצה עומד פרופ' יעקב קופ – יו"ר מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל (בדימוס).

בנוסף, מועסקים במשרות חלקיות: מנהלת, יועצת משפטית ורכזת מוקד הזכויות ברוסית.

ועד מנהל (נבחר לאחרונה בתאריך (01.04.14)
עו"ס נתן לבון - יו"ר, מר אלי זמיר, עו"ס אסתר אזולאי, עו"ס בתיה וידנפלד, מר דני פריגת, מר יהורם הל, ד"ר מיפ קממפר, גב' מירה יגר, עו"ס דבורה טל, גב' עדה הרצברג, גב' ריקה קופרמן, עו"ס צבי זלצמן, גב' פנינה אילתי , גב' מרית לביא, מר דניאל פולישוק, גב' יעל קימלמן.

ועדת ביקורת:
מר חזי שגיא, גב' רבקה כהן.

מועצה מייעצת:
פרופ' יעקב קופ – יו"ר המועצה, עו"ד אביגדור פלדמן, פרופ' יוחנן שטסמן, דר' משה איזק, פרופ' אריאלה לבנשטיין, דר' פייסל עזאיזה, עו"ד ימימה גבאי, פרופ' חנה יבלונקה, פרופ' מנחם פיינרו, ד"ר שירה הנטמן, עו"ס זאב פרידמן ופרופ' יעקב גינדין.

בעלי תפקידים:
עו"ס נתן לבון - יו"ר (בהתנדבות), ביאנקה יואל - מנהלת, עו"ד יפעת סולל - יועצת משפטית, עו"ס נדים שיבאן - מתמחה במשפטים, עו"ס אסתר סושנסקי -ר כזת מוקד הזכויות ברוסית, עו"ס תקווה מריומה - רכזת מוקד זכויות בעברית, עו"ס יאסמין זבידאת - רכזת מוקד זכויות בערבית.

ביוגרפיה יו"ר "כן לזקן" עו"ס נתן לבון:

נתן לבון
מבכירי העובדים הסוציאליים בארץ. יזם ומבצע של פרויקטים חברתיים, חלוציים רבים, בעלי משמעות לאומית בתחום הרווחה.
ניהל את לשכות הרווחה בעירית ירושלים ואת המחלקה לשירותים סוציאליים בקרית גת.
אחראי לחקיקת והרצת חוק הבטחת הכנסה ועמד בראשו במשך 15 שנה.
בין מעצבי אגוד העובדים הסוציאליים המודרני ומעמודי התווך של הארגון במשך 30 שנה.
יזם את הקמת שרותי האפוטרופסות ב"מט"ב" והתווה כללים חדשים לטיפול בחסויים.
הריץ את "חוק האזרחים הותיקים" ודאג למלא אותו תוכן ממשי.
הקים את "עו"סים שלום" עמותה של עובדים סוציאליים יהודים וערבים לקידום ההידברות, השוויון, השלום והרווחה.
נתן שילב תמיד את עבודתו המקצועית עם עבודה ציבורית התנדבותית נרחבת, כאשר זכויות האדם עמדו לנגד עיניו.
בשנת 2004 הוא יסד את "כן לזקן" העוסק בקידום זכויות הזקנים כפרט, כקבוצות והקהילה כולה.