• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

הצוות המקצועי

הצוות המקצועי

"כן לזקן" הנו ארגון המבוסס על התנדבות. בארגון פעילים כ- 60 מתנדבים, מרביתם בגמלאות מתחומי המשפט, הרפואה, העבודה הסוציאלית, הדיור, משאבי האנוש, הצרכנות, הנגישות, והפנאי, כמו גם בעלי תפקידים בכירים בתחום הזקנה במוסד לביטוח לאומי ובמשרד הרווחה.

"כן לזקן" מוכר כעמותה רשומה ומתנהל על פי חוק העמותות. לארגון ועד מנהל, הנבחר מידי כשלוש שנים ומתוכו נבחרת צוות מצומצם המהווה את המזכירות, אשר תפקידו לקבוע את מדיניות הארגון ודרכי פעולתו ברמה היום-יומית. כמתבקש, לארגון גם ועדת ביקורת ורואה חשבון.

בנוסף, מועסקים במשרות חלקיות: מנהלת, יועצת משפטית, רכזות מוקד הזכויות ברוסית ובעברית ומזכירה.

ועד מנהל 2017:
עו"ס נתן לבון - יו"ר, מר אלי זמיר, עו"ס אסתר אזולאי, עו"ס בתיה וידנפלד, מר דני פריגת, מר יהורם הל, ד"ר מיפ קממפר, גב' מירה יגר, עו"ס דבורה טל, גב' עדה הרצברג, גב' ריקה קופרמן, עו"ס צבי זלצמן, גב' פנינה אילתי , גב' מרית לביא, מר דניאל פולישוק, גב' יעל קימלמן, עו"ס מרים בר גיורא, עו"ס רחל כהן, גב' רחל אריה, עו"ס דינה צילאג, גב' עירית פלדמן, מר עמוס שבואלי, גב' ילנה פייגין.

ועדת ביקורת:
מר שיבאן נדים, גב' רבקה כהן.


בעלי תפקידים:
ביאנקה יואל - מנהלת, עו"ד יפעת סולל - יועצת משפטית, עו"ס אסתר סושנסקי -רכזת מוקד הזכויות ברוסית, עו"ס תקווה מריומה - רכזת מוקד זכויות בעברית, לימור מרדכי - מזכירה.