• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

תכתובת יוצאת 2017

תאריך: מען: נדון:
02/01/2017 לכבוד מר אבי ניסקורן יו"ר ההסתדרות החדשה פנסיה תקציבית וקצבאות הזקנה 2017
09/01/2017 לכבוד יו'ר ועדת הרווחה ח'כ אלי אללוף התעללות והתעמרות חברות הביטוח בזקנים סיעודיים
09/01/2017 לכבוד יו'ר הועדה לביקורת המדינה ח'כ קארין אלהרר התעללות והתעמרות חברות הביטוח בזקנים סיעודיים
09/01/2017 לכבוד יו'ר הוועדה לפניות הציבור ח'כ ישראל אייכלר התעללות והתעמרות חברות הביטוח בזקנים סיעודיים
09/01/2017 לכבוד ישבי ראש שדולת הגמלאים ח'כ איציק שמולי וח'כ נחמן שי התעללות והתעמרות חברות הביטוח בזקנים סיעודיים
11/01/2017 לכבוד יו"ר ועדת משנה ח"כ טלי פלוסקוב לעניין מעמד הקשיש התעללות והתעמרות חברות הביטוח בזקנים סיעודיים
11/01/2017 לכבוד אבישי יער מנהל בית התרבות סביון התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים
05/02/2017 לכבוד יו"ר ועדת הפנים ח"כ דוד אמסלם בקשה לכינוס ועדת הפנים לדיון בנושא נוהלי קבלת עובדים זרים
14/02/2017 לכבוד אודי לוי-מחלקת ביטוח בריאות וסיעוד רשות שוק ההון חיסכון. פוליסות סיעוד בפרימה משתנה
14/02/2017 לכבוד ח''כ טלי פלוסקוב, כנסת ישראל מסקנות בעקבות התחקיר בידיעות אחרונות
14/02/2017 לכבוד יו''ר הוועדה לביקורת המדינה ח'כ קארין אלהרר תשובתה של ליאת שטרק – ביטוחים סיעודיים מיום 8.2.2017
16/02/2017 לכבוד יושבי ראש שדולת הגמלאים ח''כ נחמן שי וח''כ איציק שמולי אי הזמנת כן לזקן
16/02/2017 לכבוד עו''ד אבי ניסקורן וח'כ שלי יחימוביץ גילוי דעת
26/02/2017 לכבוד נשיאת הקרן החדשה לישראל עו''ד טליה ששון הקרן החדשה לישראל וזכויות הזקנים
27/0/2017 לכבוד ראש הממשלה ח'כ בנימין נתניהו הקשישים מבית האבות הסעודי בחיפה ממתינים לך
07/03/2017 לכבוד שר הבריאות ח'כ יעקב ליצמן תקנים וסטנדרטים לטיפול בזקנות וזקנים השוהים מוסדות
07/03/2017 לכבוד שר הרווחה ח'כ חיים כץ 

ביטחון תזונתי

14/03/2017 לכבוד מנכלית קרן הרווחה לימור לבנת  מצ''ב החלטת בג''צ בנושא זכויות ניצולי שואה שעלו אחרי 1953
14/03/2017 לכבוד ראש הממשלה ח'כ בנימין נתניהו זכויות ניצולי השואה שעלו אחרי 1953
14/03/2017 לכבוד יו''ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין זכויות ניצולי השואה שעלו אחרי 1953
14/03/2017 לכבוד ח''כ קארין אלהרר יו''ר הוועדה לביקורת המדינה בקשה לכנס את הועדה לביקורת המדינה
14/03/2017 לכבוד יו''ר ועדת המשנה ח''כ טלי פלוסקוב  בקשה לכנס את ועדת המשנה בנושא מעמד הקשיש
14/03/2017 לכבוד גב' אריאלה מלכה מנהלת העמותה הפרלמנטארית בקשה לכנס את העמותה של ניצולי השואה 
14/03/2017 לכבוד ח''כ חנין וח''כ שטרן בקשה לכנס את שדולת ניצולי השואה לדיון 
14/03/2017 לכבוד יו'ר מרכז הארגונים גב' קולט אביטל  החלטת בג''צ
15/03/2017 לכבוד ילנה כהן יו'ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל התעמרות בקשישים במוסדות - היכן אנשי המקצוע?
15/03/2017 לכבוד שר האוצר ח''כ משה כחלון זכויות ניצולי השואה שעלו אחרי 1953 בג''צ אמר את דברו..
15/03/2017 לכבוד יו'ר איגוד הפרה רפואיים שלומי מרום התעמרות בקשישים במוסדות - היכן אנשי המקצוע?
15/03/2017 לכבוד יו''ר ההסתדרות הרפואית בישראל פרופ' ליאוניד אידלמן התעמרות בקשישים במוסדות - היכן אנשי המקצוע?
15/03/2017 לכבוד יו'ר איגוד העובדים הסוציאלים עו'ס צפרא דואק  התעמרות בקשישים במוסדות - היכן אנשי המקצוע?
30/03/2017 לכבוד רני רהב תקשורת ויחסי ציבור הזמנה לפגישה 
02/04/2017 לכבוד הגב' דורית סלינגר המפקחת על הביטוח חיוב חברות הביטוח הסיעודי להסתמך על בדיקות בתלות הנערכות ע''י המוסד לביטוח לאומי 
02/04/2017 /לכבוד עו''ד מיכאל עשור, עוזר ראשי, הרשות לזכויות ניצולי השואה מ. האוצר בג''צ 'כן לזקן' (14/6321) זכויות ניצולי השואה שעלו לאחר 1953 
09/04/2017 לכבוד ח''כ יולי יואל אדלשטיין יו'ר הכנסת שדרוג מעמדה של ועדת המשנה למעמד הקשיש 
20/04/2017 לכבוד ח''כ אלעזר שטרן, ח''כ דב חנין זכויות לניצולי שואה שעלו לאחר 1953
27/04/2017 לכבוד ראה''מ בנימין נתניהו לאחר יום השואה והגבורה 
27/04/2017 לכבוד שר האוצר משה כחלון, לאחר יום השואה והגבורה
27/04/2017 לכבוד השר חיים כץ  לאחר יום השואה והגבורה
27/04/2017 לכבוד הגב' עופרה רוס לאחר יום השואה והגבורה
09/05/2017 לכבוד ראה''מ בנימין נתניהו הזמנת ''כן לזקן'' לועדת השרים המיוחדת לזכויות נ.ש. 
09/05/2017 לכבוד ח''כ, שר האוצר משה כחלון  הזמנת ''כן לזקן'' לועדת השרים המיוחדת לזכויות נ.ש.
15/05/2017 לכבוד איכות השירות משרד הבריאות  פגיעה בזכויות חברי קופות החולים 
07/05/2017 לכבוד עו''ד מיכאל אטלן  היוזמה למיגור הטרדת זקנים זקנות ואנשים אחרים באמצעות השיווק הטלפוני 
13.06.2017 לכבוד ח''כ איציק שמולי, ח''כ נחמן שי, אבי ניסנקורן יו"ר ההסתדרות,שמוליק מזרחי יו"ר גמלאי ההסתדרות המתווה החדש לפתרון למבוטחי הביטוח הסעודי הקולקטיבי
20/06/2017 ח"כ חיים כץ שר הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים תוספת תקנים לעובדים סוציאליים לטיפול בזקנות וזקנים 
22/06/2017 ח"כ קארין אלהרר יו"ר ועדה לביקורת המדינה זכויותיהם של ניצולי השואה שעלו לאחר 1953
27/06/2017 נשיא המדינה מר ראובן ריבלין הפלייתם של ניצולי השואה שעלו לאחר 1953 
05/07/2017 לכבוד ח''כ יואל חסון קצבת זקנה לאזרחים ואזרחיות ותיקים, מכובדת ומכבדת או עלובה ומשפילה?
09/07/2017 לכבוד ח''כ דוד אמסלם, יו''ר ועדת הפנים נוהלי קבלת היתר להעסקת מטפל/ת זר/ה בסיעוד
13/07/2017 לכבוד השרה סופה לנדבר והשר חיים כץ הסכם הפנסיה עם הפדרציה הרוסית 
16/07/2017 לכבוד ח'כ יעקב ליצמן מימון העסקת מטפל/ת זר/ה לחולים סיעודיים מעוטי יכולת 
16/07/2017 לכבוד ח'כ אלי אלאלוף יו''ר ועדת הרווחה  מימון העסקת מטפל/ת זר/ה לחולים סיעודיים מעוטי יכולת
16/07/2017 לכבוד ח'כ נחמן שי  מימון העסקת מטפל/ת זר/ה לחולים סיעודיים מעוטי יכולת
16/07/2017 לכבוד ח'כ איציק שמולי  מימון העסקת מטפל/ת זר/ה לחולים סיעודיים מעוטי יכולת 
18/07/2017 לכבוד ח"כ אלי אלאלוף יו"ר ועדת הרווחה עליה של 17% במקרי התעללויות בקשישים 
18/07/2017 לכבוד ח''כ נחן שי עליה של 17% במקרי התעללויות בקשישים
20/07/2017 לכבוד פניות הציבור ההסתדרות החדשה אי מענה לפניות ''כן לזקן'' למעלה משנה 
25/07/2017 לכבוד ד''ר ליאוניד אידלמן יו''ר ההסתדרות הרפואית מימון העסקת מטפל/ת זר/ה לחולים סיעודיים מעוטי יכולת
06/08/2017 לכבוד ח"כ קארין אלהרר התעמרות חברות הביטוח בחולים+הפליית ניצולי השואה שעלו ארצה לאחר 1953
22/08/2017 לכבוד ח"כ אברהם נגוסה יו"ר ועדת העליה. המצב החמור בדיור המוגן הציבורי
22/08/2017 לכבוד ח"כ סופה לנדבר שרת העליה והקליטה המצב החמור בדיור המוגן הציבורי
22/08/2017 לכבוד ח"כ יואב גלנט שר השיכון המצב החמור בדיור המוגן הציבורי
04/09/2017 לכבוד פרופ' שלמה מור יוסף רשות האוכלוסין וההגירה נוהלי קבלת היתר להעסקת מטפל/ת זר/ה בסיעוד
05/09/2017 לכבוד ח"כ איציק שמולי מה מצופה מההסתדרות לעשות למען הזקנות והזקנים הגמלאים
01/10/2017 לכבוד שמוליק מזרחי לראשי ההסתדרות מעמוס שבואלי
19/11/2017 לכבוד שמוליק מזרחי ההפגנה למען הכללת הטיפול ואישפוז הסיעודי בחוק הבריאות
19/11/2017 לכבוד ח"כ יעקב ליצמן, שר הבריאות הפעל את הרפורמה לאלתר! טיפול ואישפוז סיעודי לכל
10/12/2017 לכבוד עו"ס חסידה גורפינקל כתבתה של גב' מרים ורטהיים "למנות שרה לאזרחים ותיקים"
10/12/2017 לכבוד ח"כ יואל חסון יו"ר סיעת המחנה הציוני ברכות לרגל המינוי
17/12/2017 לכבוד ח"כ כחלון, שר האוצר תן לזקנות והזקנים להזדקן בכבוד
19/12/2017 לכבוד ח"כ גילה גמליאל השרה לשיוויון חברתי הקמת משרד יחודי לאזרחים ותיקים
25/12/2017 לכבוד יו"ר כל סיעות הכנסת ה-20 תנו לזקנות והזקנים להזדקן בכבוד