• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

דף הבית

נושאים בטיפול "כן לזקן"

 

1. הועדה ההומניטרית במשרד הפנים המטפלת באשרות לעובדים זרים שנמצאים בארץ מעל 5 שנים, ולאחרונה חוקקה הוראה מפלה לפיה הועדה תעסוק רק באנשים סיעודיים מתחת לגיל זקנה. לדעתינו מדובר באפליה, ואנו פועלים לבטלה.

2. הנחות בארנונה לאזרחים ותיקים לאחרונה הגשנו, באמצעות ח"כ מוסי רז, הצעת חוק בעניין ההנחות בארנונה לאזרחים ותיקים, מטרת החוק לייצר אחידות בהנחות בארנונה, באזורי הארץ השונים, לתקן אי-התאמות בין דברי חקיקה שונים ולקבוע מנגנון אוטומטי למתן ההנחות.

3. ביטול השירות האישי בסניפי הבנקים והקשיים עמם מתמודדים הקשישים בהפעלת המכשור הממחושב.

4. המשך הרפורמה בסיעוד - הרחבת האחריות לטיפול באוכלוסיה הקשישה, שיתוף קופות החולים מרכזי יום וכדו'.