• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

פעילות במישור הקהילתי

פעילות במישור הקהילתי

 

סיוע במימוש זכויות קבוצתיות / קהילתיות

"כן לזקן" מסייע לקבוצות של זקנים וזקנות בעלי עניין או בעיה משותפים, למצות את זכויותיהם, אם על ידי פעילות לשינוי המדיניות הפוגעת ואם על ידי קידום פתרון נקודתי.

מספר דוגמאות לפעילות במישור זה:

הנחה בארנונה לזקנים תושבי ירושלים
במהלך שנת 2005 הובילה "כן לזקן" מאבק שבסופו הושגה הנחה אוטומטית של 25% בארנונה לזקני ירושלים, החל משנת 2006, בדומה למצב הקיים ביתר הערים בארץ.
רקע למאבק: משנת 1996 ניתנה לזקנים, הנחה אוטומטית של 30% בארנונה, מתוקף חוק "האזרחים הותיקים". הטבה זו בוטלה בחוק ההסדרים בשנת 2004 ונקבע כי היא תינתן רק לבעלי הכנסות נמוכות – לפי מבחן הכנסה. במקביל, קיבלו הרשויות מקומיות אישור לתת הנחה אוטומטית בארנונה לזקנים (לפי שיקול דעתן), עד לשיעור של 25%. בדיקה מקיפה שערך "כן לזקן" העלתה שכל הרשויות המקומיות בארץ אכן המשיכו לתת הנחה אוטומטית בארנונה לזקנים, מלבד עיריית ירושלים. בירושלים טורטרו הזקנים הלוך ושוב על מנת להוכיח מיסכנותם על מנת לקבל את ההנחה, בעוד שחבריהם בערים האחרות קיבלו את ההנחה בצורה מכובדת.
תיעוד המאבק: פניותינו לראש העיר למתן הנחה אוטומטית בארנונה לזקני העיר, נענו בתגובה כי אין הדבר בסמכותו. בירור שערך "כן לזקן" העלה כי תשובתו עומדת בסתירה לחוות הדעת המשפטית של משרד הפנים אשר קבעה כי יש בסמכותו לתת הנחה שכזו.
לאור העובדה שביתר הערים ניתנת הנחה אוטומטית ושהחוק אינו מונע מראש העיר לתת הנחה לזקני ירושלים, החליט "כן לזקן" לצאת למאבק.
למאבק זה גייס "כן לזקן" את חברי מועצת העיר (ובייחוד את חבר המועצה ניר ברקת שפעל רבות לקידום הנושא) וארגונים ירושלמים נוספים שעניינם זקנים. כמו כן, נעשה מאמץ אינטנסיבי להעלאת הנושא על סדר היום הציבורי על ידי פגישות עם שרים וחברי כנסת, שימוש מאסיבי באמצעי התקשורת השונים, גיוס דעת קהל באמצעות החתמה על עצומה והופעה מתוקשרת בישיבת מועצת העיר.

בסופו של דבר המאבק של "כן לזקן" הצליח, ובאוגוסט 2005 התבשרנו כי החל מ- 1.1.06 גם זקני ירושלים יזכו להנחה אוטומטית של 25% בארנונה.

המשך הפעלתה של ספריה לטובת עולים זקנים
מנהלת ספריה עירונית שפעלה בהתנדבות לטובת עולים זקנים, ואשר היוותה מקום מפגש עבור העולים הזקנים המתגוררים בשכונה, פנתה אל "כן לזקן" לקבלת סיוע, לאחר שעיריית ירושלים ביקשה לפנותם מהמקלט בו שכנו. בעקבות התערבותנו ותיווכנו, הועברה הספרייה לבית הספר הסמוך, בסיוע הקרן לירושלים שתרמה 20,000 ₪ להוצאות המעבר. לאחר מספר ימים, שמחה מנהלת הספרייה להודיע לנו, שהזקנים מודים ומאושרים מאוד.

עלות מנוי לבריכה שכונתית
ממספר פניות שהגיעו למוקד "הקו החם" של "כן לזקן", למדנו כי בבריכה שכונתית הועלו מחירי המנוי לבריכה לזקנים לשנת 2007 באופן משמעותי (ב- 60% בהשוואה לשנה קודמת). ניסיונות "כן לזקן" לבטל את רוע הגזירה צלחו חלקית, ולבסוף הושגה פשרה ובה זקנים יוכלו לרכוש מנוי חלקי במחיר חלקי.

שיפור הנגישות למוסדות ציבור
בעקבות התערבותנו שופרה הנגישות למוסדות ציבור שונים. כך למשל, בעקבות פנייתה של אישה זקנה שהתקשתה להגיע למרכז למוזיקה במשכנות שאננים בירושלים בגלל אי המצאות מאחזי יד במדרגות, פנינו לגורמים עירוניים שונים תוך גיוס אמצעי התקשורת המקומיים, ותוך מספר שבועות, הותקנו מאחזי יד במדרגות לשביעות רצוננו המלאה.

בנוסף, בעקבות מעורבות "כן לזקן" שופרה גם הנגישות במספר סניפים של קופות חולים ובמרכז הקונגרסים בירושלים. כמו כן, בעקבות מעורבות "כן לזקן" ופנייתנו לראש עיריית חיפה ולראש ועדת הרווחה של הכנסת, הופסקה ההפליה כנגד תושבי חיפה הזקנים, והחל משנת 2010, גם הם זוכים להנחה אוטומטית של 25% בארנונה.