• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

פעילות ציבורית

על סדר היום של כן לזקן
(עדכני ליולי 2017)


ביטוחי סיעוד
הצלחה גדולה לכן לזקן בהודעת הממונה על הביטוח, דורית סלינג'ר, לפיה חברות הביטוח הפרטיות יידרשו להכיר בבדיקות התפקוד הסיעודי של הביטוח הלאומי. מזה שנים אנחנו מנהלים את המאבק למניעת כפל הבדיקות והניצול של חברות הביטוח הסיעודי הפרטיות ואומרים שוב ושוב, שזקן סיעודי הוא זקן סיעודי - לא משנה מי בודק אותו, גם יזמנו תיקון חקיקה, שיסדיר זאת. ההחלטה החדשה תקשה מאד על חברות הביטוח הפרטיות להתחמק מהפעלת הביטוח כפי שעשו עד עתה. ההחלטה גם מונעת מחברות הביטוח הפרטיות לשלוח חוקרים שיכשילו את הזקנים הסיעודיים.

ביטוחי סיעוד קולקטיביים
ביוני 2016 הגיש כן לזקן, תביעה ייצוגית נגד המפקחת על הביטוח וחברות הביטוח בנושא הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים. התביעה הייצוגית הוגשה לאחר שבמהלך חמש השנים האחרונות 150,000 זקנות וזקנים נזרקו מהביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים, ביטוחים אשר אושרו ברשלנות ובחוסר אחריות על ידי האוצר וניצול רשלנות זו על ידי חברות הביטוח, אשר פועלות מתוך מטרה למקסם את רווחיהן בלבד. וזאת, למרות שהיו חייבים לדעת, שמדובר בביטוח שלא יעמוד לזכותם של המבוטחים בעת הצורך.  קבוצות של עובדים וגמלאים, ששילמו במשך שנים, ממיטב כספם עבור הביטוח הסיעודי, גילו לפתע בעת מצוקתם שהביטוח שלהם לא בתוקף ואם ברצונם לחדשו עליהם לשלם דמי ביטוח של מאות ואלפי שקלים.

ממשיך המאבק על מציאת פתרון למי שהיו מבוטחים בביטוחי סיעוד קולקטיביים, שהופסקו. בניגוד לאמור בהצהרות לתקשורת, כל הפתרונות שהוצגו על ידי רשות שוק ההון, הביטוח והפקדון, לא נמצא עד היום פתרון ממשי, אלא לחלק קטן ממי שהיו מבוטחים בביטוחים קולקטיביים ונזרקו מהם לאחר הגיעם לגיל 60.
דיון מוקדם ראשון התקיים ב-4 ביולי 2017 ודיון נוסף נקבע ל- 20 בנובמבר 2017. בשלב הזה, ניתן לבקש להצטרף לתביעה הייצוגית – רלבנטי לכל מי שהיה לו ביטוח סיעודי קולקטיבי שלא חודש, בין אם נזקקו מאז לטיפול סיעודי, אם לאו. נפגעים מוזמנים לפנות אלינו בנושא.


בג"צ הרב-קו
"כן לזקן" הגיש עתירה לבג"צ נגד משרד התחבורה, סיטיפס ורכבת ישראל בעקבות הוראת משרד התחבורה שלא להקנות את ההנחה ברכבת הקלה בירושלים וברכבת ישראל אלא באמצעות כרטיס הרב-קו. זוהי הפרת חוק האזרחים הוותיקים המקנה באופן מפורש זכאות להנחה לאזרחים ותיקים בכל סוגי הכרטיסים בתחבורה הציבורית.  בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי וחייב את משרד התחבורה לתת הסברים מדוע אישר לסיטיפס שלא לתת הנחות, אלא באמצעות כרטיס הרב-קו ומדוע הוא מבקש לחייב גם את רכבת ישראל לנהוג בדרך זו. דיון בעתירה נקבע לאוקטובר 2017.

בג"צ ניצולי השואה שעלו אחרי 1953
ערב יום השואה, 2015, דן בג"צ בעתירת "כן לזקן" למתן זכויות זהות לניצולי השואה שעלו לאחר 1953, ושהו בעת השואה בעוצר, בריחה או מסתור, כאחיהם שעלו לפני כן.  בעתירה נתבקש בית המשפט להורות על החלת הזכויות שניתנות רק לניצולים שעלו לפני אוקטובר 1953 על כלל הניצולים. כחלק מתשובות המדינה, ניתנה הכרה לעוד כ-2800 ניצולי שואה, שלא הוכרו עד אז.

הדיונים בעתירה נמשכו כשלוש שנים, במהלכן קראו שופטי בית המשפט העליון שוב ושוב לממשלת ישראל לבחון אפשרויות של תיקון זכויותיהם של הניצולים.   בית המשפט אמנם דחה את העתירה, אולם הכיר ב"קשיי שוויון" שמעוררת האבחנה שיצרה המדינה. כמו כן נאמר כי יש לפעול על מנת שהנושא לא ירד מסדר היום ונקבע כי יש להביא את פסק הדין בפני שר האוצר, יו"ר הכנסת וראש הממשלה.

הנחות להצגות בהיכל התרבות בסביון
הובא לידיעתנו, כי היכל התרבות בסביון אינו נותן הנחות לזקנים, בכרטיסים להצגות המועלות במקום, זאת בניגוד לחוק האזרחים הוותיקים. החוק קובע כי כל תיאטרון שמקבל תמיכות מהמדינה חייב לתת הנחות לזקנים בהצגות, גם אם אלה מתקיימות באולמות אחרים.
פנינו מספר פעמים אל היכל התרבות בסביון, עד שנענינו, כי הם יתקנו את דרכם ויתנו מעתה את ההנחות לזכאים.


מאבק על הרפורמה בסיעוד
"כן לזקן" פועל באינטנסיביות מזה שנים יחד עם האגודה לזכויות האזרח ואחרים, שלא להניח לנושא הסיעוד לרדת מסדר היום הציבורי. אנו דורשים לייצר רצף בטיפול הסיעודי, להכניס את הטיפול והאשפוז הסיעודי לסל השירותים ללא השתתפות תשלום ילדים. כמו כן, יש להרחיב במידה ניכרת את המימון לטיפולים בבית ולהקים מרכזי יום התואמים את צרכי המטופלים הסיעודיים.  אנו תומכים באופן אקטיבי ברפורמה שהשר ליצמן מבקש לקדם, אם כי לשיטתנו, היא מהווה צעד ראשון בלבד ברפורמה מקיפה יותר, שתעסוק בכלל זכויות הזקנים בישראל בעתיד הקרוב. אנו מצפים להודעת ועדת המנכלי"ם שמונתה לדון בנושא ומקווים שסוף סוף תנתן תוספת, גם אם לא מספקת, לשעות הטיפול בזקנים סיעודיים בביתם ותופסק השתתפות בני משפחה באשפוז הסיעודי.

דרישה להעלאת קיצבאות הזיקנה
אנו פועלים כל העת להעלאת קיצבאות הזיקנה. אנו מקדמים הצעת חוק, לפיה קיצבת הזיקנה תהיה בגובה שכר המינימום – תוך ביטול קיצבת השלמת הכנסה ומיסוי הקיצבאות בהתאם לסך ההכנסות של מקבל הקיצבה. קיצבת הזיקנה היא זכות ולא חסד. היא קיצבה ביטוחית ומגיעה לכל אחד ואחת. יחד עם זאת, אין סיבה שיהנו מאותו הסכום אנשים שסך הכנסותיהם גבוה. הדרך הנכונה להתמודד עם אבחנה ראויה זו, היא בדרך של מיסוי ולא של מתן חסדים בדרך של קיצבאות לעניים בלבד. יקבלו כולם את אותו הסכום ומי שיש לו ישלם למדינה, בדרך של מס.

דמי ליווי לעיוורים
על פי הדין בישראל, אדם שהופך לעיוור בגיל זיקנה, אינו זכאי לרוב הזכויות המגיעות לאדם בגיל עבודה, זאת למרות, שרבות מהזכויות מהותן בצורך להסתגל למצב החדש, הסתגלות שודאי אינה הופכת קלה יותר עם היותו של העיוור בגיל מבוגר. יזמנו תיקון לחוק, לפיו דמי הליווי, המיועדים לעיוורים, הרוצים להתנייד ולתפקד מחוץ לבית, ישולמו גם לעיוורים לאחר גיל פרישה.

הצמדת הגימלאות לתנאי העובדים הפעילים ולשכר הממוצע במשק
אנו פועלים כל העת, לתקן העוול שנגרם בתיקון חוק הגימלאות, אשר הפריד בין עובדי המדינה לבין גימלאי שירות המדינה, וקבע כי לא יוצמדו עוד זכויות הגימלאים לזכויות העובדים הפעילים. אנו דורשים, כי יוחזר הסעיף שהחיל את תנאי העובדים הפעילים על הגימלאים וכי הגימלה תוצמד לשכר הממוצע במשק.

תביעה ייצוגית למתן הנחה בארנונה לנכים מקבלי קצבת זקנה
בשנת 2012 הגיש "כן לזקן" יחד עם משרד עורכי דין, תביעה ייצוגית נגד 34 רשויות מקומיות שאינן מיישמות את החוק המחייב אותן לתת פטור מארנונה (עד 100 מ"ר) לנכים שהחלו להיות זכאים לקצבת זקנה. ארבע רשויות מקומיות הודו כי טעו וחתמו על הסכם, במסגרתו השיבו לכל הזכאים את סכום ההנחה שהיתה מגיעה להם.  הדיון המשיך לגבי שאר הרשויות, אשר חלקן טענו כי לא היו חייבות לתת את ההנחה מיד עם כניסתו לתוקף של התיקון, או שהן מתעקשות על החובה של כל זכאי להגיש בקשה, על מנת לקבל את ההנחה, במקום לתת אותה באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי.
בדיון שנערך בבית המשפט העליון, בערעור על החלטת שופטת בית המשפט המחוזי, הוצגה סתירה בין שני חוקים המסדירים את נושא ההנחות בארנונה ולאחר שהמדינה לא הסדירה את הנושא, נדחתה התביעה, תוך דברי ביקורת על הסתירה בין החוקים השונים והצורך בהסדרת הנושא.

הרחבת ההנחות במסגרת חוק "האזרחים הוותיקים'
במסגרת חוק אזרחים ותיקים, ניתנות כיום הנחות בתיאטראות ובמופעים שונים, אולם אין הנחות בקונצרטים, באופרה, בהרצאות וימי עיון. אוכלוסיית האזרחים הוותיקים היא צרכנית תרבות מרכזית אשר פנאי בידה ורבים ממנה מבקשים לקחת חלק בימי עיון ובהרצאות, אשר אף הן לעיתים דורשות הוצאות משמעויות. אשר על כן, מוצע, לקבוע באופן גורף, כי כל מוסד, המקבל תקצוב מאחת מרשויות המדינה (בין משרד ממשלתי, רשות מקומית, או רשות אחרת) יתן הנחה של 50% לאזרחים ותיקים.