• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

פעילות ציבורית

פעילות ציבורית

סוגיות ציבוריות על סדר היום של "כן לזקן" 2017

העלאת קיצבאות הזיקנה

אנו דורשים להעלות את קיצבאות הזיקנה לגובה שכר המינימום. במקביל אנו מציעים לבטל את קיצבת השלמת הכנסה וכן למסות את הקיצבאות, בהתאם לסך ההכנסות של הזקן.
אנו מאמינים, כי לכל זקן בישראל יש זכות ביטוחית לקבל קיצבה, שמאפשרת חיים בכבוד. בשנים האחרונות העלו כמעט רק את קיצבאות השלמת ההכנסה, שהן קיצבאות סוציאליות, הניתנות רק למי שאין להם הכנסות נוספות על קיצבת הזיקנה. לשיטתנו, קיצבת הזיקנה, צריכה לתת מענה בסיסי הולם ומכבד, בזכות. היום הקיצבאות פטורות ממס הכנסה. אנחנו מציעים שינתנו קיצבאות אוניברסליות, לכלל הזקנים בגובה שכר המינימום, אולם שאלה ימוסו, בהתאם לכלל ההכנסות של כל זקנה וזקן.

 

הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים

"כן לזקן" הגיש תביעה ייצוגית בנושא הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים.

הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים הם התקשרויות שנעשו בין קבוצות עובדים או גימלאים לבין חברות ביטוח, אך היו לפרק זמן מוגבל בלבד, כך שכל אחד מהצדדים רשאי שלא לחדש את ההתקשרות בתום שלוש או חמש שנים.
 

מאז 2011 הופסקו התקשרויות רבות, ביוזמת חברות הביטוח, אשר החליטו כי הפוליסות אינן עוד רווחיות להן. מאחר שביטוח סיעודי מופעל בדרך כלל בגיל זיקנה, עצם מכירתן של פוליסות כאלה, היתה צריכה להאסר מראש. מדובר ברשלנות רבתי של הרגולטור  - הפיקוח על הביטוח וניצול של רשלנות זו על ידי חברות הביטוח שביקשו למקסם רווחים על חשבון הציבור.

בסוף יוני 2015 הסתיימה תקופת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי של אחיות הדסה והעותרת 2, אשר שילמה עד יוני 145 ₪ לכיסוי ביטוחי של 5000 ₪ בחודש ל- 5 שנים, קיבלה הודעה שהיא זכאית להצטרף לביטוח פרט שייתן לה את אותו הכיסוי הביטוחי בלא תקופת הכשרה ובהנחה. כאשר ביררה מהו סכום הפרמיה החודשית שתידרש לשלם עבור אותו כיסוי ביטוחי, נמסר לה כי זה יעמוד על סך של 2830 ₪ בחודש!
בינתיים הותקנו תקנות על ידי שר האוצר, אשר קובעות כי קופות החולים יחוייבו לצרף מבוטחים שהופסק להם הביטוח הקולקטיבי, לביטוח הקולקטיבי שלהן. קופות החולים, אשר אמורות להפעיל את התקנות מיולי 2016, מתנגדות לחיוב זה, כך גם משרד הבריאות.
פתרון זה אינו פתרון בעינינו, באשר הוא נותן מענה חלקי בלבד למי שיחול עליו (תשלום חודשי גבוה יותר לביטוח בהיקף קטן יותר מזה שהיה בביטוח הקולקטיבי) ואינו נותן מענה כלל למי שהיה לו כפל ביטוח, כלומר מי שהיה לו ביטוח באמצעות קופת החולים, לא יקבל כל תוספת וחמור מכך, אין הוא מקנה פתרון למי שהפך לסיעודי בפרק הזמן שבין ביטול הביטוח לבין החלת החובה לקלוט בקופות החולים וככל הנראה מדובר באלפי מטופלים סיעודיים.


הצמדת הזכאות לביטוח סיעודי פרטי לאישור הביטוח הלאומי

זקנים סיעודיים, הזכאים לקבל שעות סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי וכן יש להם ביטוח פרטי, נאלצים היום לעבור כפל בדיקות – גם של ביטוח לאומי וגם של חברות הביטוח וזאת למרות שמדובר באותן סוגיות תפקודיות.

דרשנו מהמפקחת על הביטוח, שתורה לחברות הביטוח להכיר באופן אוטומטי בזקנים סיעודיים שהוכרו ככאלה על ידי המוסד לביטוח לאומי, באחת משתי הדרגות הגבוהות של הזכאות.
יחד עם ח"כ קארין אלהרר, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, אנו מתנהלים מול הפיקוח על הביטוח. לאחר מספר התכתבויות בהן נדחתה דרישתנו, נענינו לאחרונה, כי הם מתחייבים לבחון מחדש את הנושא.


הגבלת העלאת ביטוחי סיעוד למבוטחים פרטיים ותיקים

בעבר הורשו חברות הביטוח למכור ביטוחי סיעוד, שהפרמיה החודשית שלהם משתנה ואינה מוגבלת. הגיעו אלינו מקרים בהם מבוטחים ותיקים, בפוליסות ישנות, נדרשים היום לשלם 1600 ₪ ויותר מדי חודש, על פוליסה, אשר שילמו עליה עד לפני שנים אחדות מאות בודדות של ₪. מאז 2011 אסור לחברות הביטוח למכור פוליסות שאלה תנאיהן, אולם עדין יש לא מעט מבוטחים בפוליסות כאלה, אשר עם הזמן נדרשים לשלם סכומים הולכים וגדלים, שאינם יכולים לעמוד בהם.

פנינו אל המפקחת על הביטוח, בדרישה להגדיר תקרת גבייה – סכום מקסימלי לפרמיה חודשית, שחברות הביטוח לא יוכלו לדרוש גבוה ממנו.
נענינו שהנושא בבדיקה, אולם עדין לא קיבלנו תשובה מהותית.


נסיעה בתחבורה ציבורית ללא הנחת אזרח ותיק

"כן לזקן" הגיש, באמצעות עו"ד יפעת סולל עתירה לבג"צ בגין הפרת חוק האזרחים הותיקים המקנה באופן מפורש זכאות להנחה לאזרחים ותיקים בכל סוגי הכרטיסים בתחבורה הציבורית. העתירה נגד משרד התחבורה, סיטיפס ורכבת ישראל, הוגשה בעקבות הוראת משרד התחבורה שלא להקנות את ההנחה ברכבת הקלה בירושלים וברכבת ישראל אלא באמצעות כרטיס הרב-קו.

בעתירה ניתן צו על תנאי והמדינה, רכבת ישראל וסיטיפס אמורות להגיש את תגובתן בחודש מרץ 2017.


תביעה ייצוגית למתן הנחה בארנונה לנכים מקבלי קצבת זקנה

"כן לזקן" הגיש, תביעה יצוגית נגד 34 רשויות מקומיות שאינן מיישמות, או שלא יישמו במועד, את החוק המחייב לתת פטור מארנונה (עד 100 מ"ר) לנכים בגיל זקנה. ארבע רשויות מקומיות הודו כי טעו וחתמו על הסכם, במסגרתו השיבו לכל הזכאים את סכום ההנחה שהיתה מגיעה להם.
הדיון ממשיך לגבי שאר הרשויות, אשר חלקן טענו כי לא היו חייבות לתת את ההנחה מיד עם כניסתו לתוקף של התיקון, או שהן מתעקשות על החובה של כל זכאי להגיש בקשה, על מנת לקבל את ההנחה, במקום לתת אותה באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי.
במהלך הדיון נקבע, כי אין לאשר ל"כן לזקן" מעמד כתובע ייצוגי – החלטה עליה הוגש ערעור לבית המשפט העליון. עדין לא ניתנה החלטה.


בג"צ להשוואת זכויות ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

ערב יום השואה, 2015, דן בג"צ לראשונה בעתירת "כן לזקן" למתן זכויות זהות לניצולי השואה שעלו לאחר 1953, ושהו בעת השואה בעוצר, בריחה או מסתור, כאחיהם שעלו לפני כן.
בעקבות העתירה החליטה המדינה להכיר ולהקנות זכויות מלאות לניצולי שואה, שהועסקו בעבודות כפייה ועלו לישראל אחרי אוקטובר 1953, אולם מדובר בכ- 2,500 ניצולי שואה מתוך עשרות אלפי (לפי המדינה – 80 אלף) ניצולים שעלו אחרי 1953.
בתגובתנו עמדנו על כך, שמדובר בלעג לרש ובמתן פתרון לקבוצה קטנה בלבד, אשר כל חבריה עברו את גיל 85.
בית המשפט חייב את המדינה להגיש עדכונים מעת לעת, ואף קרא לה לבחון את האפשרות להכיר בניצולים נוספים, אולם המדינה מסרבת לעשות כן. הדיונים בעתירה מוצו ואנו מחכים לפסיקתו של בית המשפט.

מאבק על הרפורמה בסיעוד

אנו פועלים באינטנסיביות, ללא הפסקה, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, ואחרים, לא להניח לנושא הסיעוד לרדת מסדר היום הציבורי. אנו תומכים באופן אקטיבי ברפורמה ששר הבריאות ליצמן מבקש לקדם, אם כי לשיטתנו, היא מהווה צעד ראשון בלבד ברפורמה מקיפה יותר, שתעסוק בכלל זכויות הזקנים בישראל בעתיד הקרוב.

הנחות להצגות בהיכל התרבות בסביון

הובא לידיעתנו, כי היכל התרבות בסביון אינו נותן הנחות לזקנים, בכרטיסים להצגות המועלות במקום, זאת בניגוד לחוק האזרחים הוותיקים. החוק קובע כי כל תיאטרון שמקבל תמיכות מהמדינה חייב לתת הנחות לזקנים בהצגות, גם אם אלה מתקיימות באולמות אחרים.
פנינו מספר פעמים אל היכל התרבות בסביון, עד שנענינו, כי הם יתקנו את דרכם ויתנו מעתה את ההנחות לזכאים.

הנחות במוניות שירות

בשיתוף עם ארגון 15 דקות – ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל, פנינו בדרישה לתת הנחות לזקנים גם בנסיעות במוניות השירות. זקנים זכאים על פי חוק להנחה בסך 50% בתחבורה הציבורית, אולם מוניות השירות הן מוצר היברידי ועד היום לא ניתנו בהן ההנחות. לאור העובדה, שהשימוש במוניות השירות הולך וגדל, אנו דורשים כי ההנחה תינתן גם במוניות השירות. עדין לא קיבלנו מענה.

ועוד...