• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

תכתובת יוצאת 2018

תאריך: מען: נדון:
02/01/2018 שרי ממשלה, חברי כנסת היום הבינלאומי לציון זכר השואה- ניצולי השואה שעלו לישראל לאחר 1955
02/01/2018 הרב ישראל מאיר לאו, יד ושם היום הבינלאומי לציון זכר השואה- ניצולי השואה שעלו לאחר 1953
02/01/2018 פרופ' יצחק קשתי, יו"ר משואה היום הבינלאומי לציון זכר השואה- ניצולי השואה שעלו לישראל לאחר 1953
02/01/2018 ח"כ שלי יחימוביץ, יו"ר הועדה לביקורת המדינה הפלייתם של ניצלי שואה שעלו לארץ לאחר 1953
03/01/2018 דורית סלינג'ר, מנהלת הרשות לחיסכון פרסום זכויות פליטי הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים
07/01/2018 מר שרגא ברוש יו"ר התאחדות התעשיינים איחולים להמשך התפקיד כיו"ר
08/01/2018 ח"כ שלי יחימוביץ, יו"ר הועדה לביקורת המדינה להסיר את קיפוח ניצולי השואה שעלו לאחר שנת 1953
10/01/2018 הקרן לידידות ניצולי שואה שעלו לאחר 1953