• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

תרומות ותורמים

"כן לזקן" הנו ארגון ללא כוונות רווח המתקיים מתרומות בלבד. עיקר התורמים מאז הקמתנו: הקרן לירושלים, פדרציית ניו יורק, קרן דן וגלוריה שוסטרמן, קרן גולדמן, קרן אריסון, נשר מפעלי מלט, מתן תרומה לקהילה, טבע תעשיות פרמצבטיות, IBI וכן תרומות מגופים עסקיים ופרטיים נוספים.

תרומתכם חשובה לנו על מנת שנוכל להמשיך בפעילותנו לטובת ציבור הזקנים בישראל.

תרומות ניתן להעביר באופן הבא:
 •
ישירות לחשבון הבנק עו"ש "כן לזקן" חשבון 464974, סניף 698 שערי העיר, בנק הפועלים.
 •
בצ'ק שישלח ל"כן לזקן" רח' שז"ר 1, ת.ד. 36530, ירושלים 9136402.
 • בכרטיס אשראי,
באתר מאובטח או בטלפון 02-6236272.

תרומה קטנטנה חודשית קבועה באמצעות "עיגול לטובה", בטל'  - 02-6236272. (לפרטים לחץ כאן).
 

בתודה!