• בחר שפה: רוסית עברית אנגלית
  • בחר גודל פונט: A A A

הודעה בעניין התביעה הייצוגית

"כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים" משך את התביעה הייצוגית שהגיש בענין הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים, בעקבות המלצת השופט שדן בתיק. התביעה הוגשה במקורה נגד רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון וחברות הביטוח, אולם בשלב מוקדם, הוחלט על מחיקת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, אשר חוסה תחת ההגנה שנקבעה בחוק התובעות הייצוגיות, לפיה לא ניתן לתבוע רשות בשל תפקודה כרגולטור. הטיעון לחריג בהקשר הזה נדחה. השופט הדן בתיק בדיון שהתקיים לאחרונה, העיר, כי הרשות היא האשמה העיקרית בכשל שנוצר, וכי חברות הביטוח פעלו בהתאם למצופה מהן כחברות למקסום רווחים, שאינן אמונות על האינטרס הציבורי. למעשה נוצר מצב בו בית המשפט העליון לא רצה לקיים דיון שעניינו רק אחריות המדינה ואילו בית המשפט המחוזי לא רצה לקיים דיון באחריות הבלעדית של חברות הביטוח. המבוטחים לשעבר נותרו ללא מענה.
כן לזקן מיצר על התוצאה. לשיטתנו נכון היה לקיים את הדיון באחריות המדינה בבג"צ וכן היה מקום לבחון אחריות משותפת של המדינה ושל חברות הביטוח במסגרת התובענה הייצוגית. לצערנו בתי המשפט לא נענו לפניותינו. הצעד היחיד שנותר פתוח בפני נפגעי הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים הוא להגיש תביעות אישיות, נגד המדינה – רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון וחברת הביטוח בה היו מבוטחים.
אנו תקווה, כי המדינה תחזור בה מהתחמקותה מאחריות ותפצה את מאות אלפי הזקנים, שנותרו ללא ביטוח סיעודי הולם לשנותיהם האחרונות.