• בחר שפה: רוסית עברית אנגלית
  • בחר גודל פונט: A A A

דף הבית

נושאים בטיפול "כן לזקן"


פעילות ציבורית – משבר הקורונה

דרישה להקים מטה חירום לטיפול בבעיות מערכתיות של זקנים בקורונה
מאז תחילת משבר הקורונה, פעלנו בנסיון למנוע בעיות צפויות ולהציף בעיות מערכתיות של קשישים בהתמודדות עם המצב שנוצר, מול הרשויות הרלבנטיות.
כבר ביום 15 במרץ 2020 פנינו בדרישה להקים מטה חירום, שירכז את הבעיות השונות בהן נתקלים קשישים, מטה שיהיו בו נציגים של משרד הבריאות, משרד הרווחה, ביטוח לאומי קופות החולים והרשויות המקומיות. לצערנו לא הוקם מטה כזה, מה שהביא לכשלים חמורים בהתמודדות עם המשבר.

דרישה להקמת מטה בנושא הטיפול הסיעודי
פנינו אל המוסד לביטוח לאומי – בדרישה להקים מטה משותף עם חברות הסיעוד והרשויות המקומיות, לצורך בחינת נושא המטפלים הסיעודיים, לקבל מידע, להציף קשיים ולחבר בין מתנדבים לבין מטופלים סיעודיים, שנותרו ללא מענה. פנינו בענין זה אל מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי. אמנם התקיימו מספר ישיבות של המוסד לביטוח לאומי עם חברות הסיעוד, אך לא הוקם מטה אחד ולא נוצר קשר עם הרשויות המקומיות.

דרישות מול קופות החולים ומשרד הבריאות
פנינו אל קופות החולים ואל משרד הבריאות – בשלושה נושאים מרכזיים:
חוסר האפשרות לקבל שירותים מרחוק, בלא רישום מוקדם במרפאה בקופות החולים הכללית ומאוחדת;
הצורך בשינוי הכללים והנפקת מרשמים דיגיטליים גם לתרופות שבדרך כלל ניתן לקבל עבורן רק מרשמי נייר – אשר מחייבים גם הגעה למרפאה כדי לקבלם וגם הגעה לבית מרקחת כדי לקבל את התרופה; הקושי לקבל תרופות הביתה דרך הסופר פארם והצורך במשלוחי תרופות מבתי המרקחת של קופות החולים.
שלחנו פניות אל מנכ"ל משרד הבריאות, שהבטיח שיסדיר את הנושא ואל מנכ"לי קופות החולים. כמו כן ביקשנו את התערבותן ואת עזרתן של ח"כ מירב כהן, ושל ח"כ עאידה תומא-סלימאן, העומדת בראש הוועדה המיוחדת לעבודה ורווחה, ממנה גם ביקשנו להעלות את הנושאים לדיון מיוחד בוועדה.

מענק מחליף דמי אבטלה - לאזרחים ותיקים עובדים
לבקשתה של ח"כ מירב כהן, הכנו מתווה לקבלת מענק מיוחד לאזרחים ותיקים עובדים, שהוצאו לחופשה ללא תשלום ונותרו ללא הכנסה וללא זכאות לדמי אבטלה. המתווה שהצענו התקבל, גם אם הסכומים שנקבעו נמוכים ממה שהיינו רוצים שייקבע.

פנייה בנושא שירותים פיננסיים
העברנו באמצעות ח"כ מירב כהן מספר בקשות והצעות למפקחת על הבנקים ובכלל זה: בקשה להרחבת שירות ניידות של הבנקים לשם מתן שירות לקשישים והנפקת כרטיסי דביט לכל קשיש שאינו מחזיק בכרטיס מגנטי, על מנת שיוכלו לקנות מרחוק ולשלם עבור שירותים מרחוק.

מניעת מדיניות מפלה
הצטרפנו ליוזמה של ד"ר איסי דורון, שעניינה שמועות באשר למדיניות מתוכננת אם חס וחלילה יתפתח מצב בו מספר הנדרשים למכונות הנשמה יעלה על מספר מכונות ההנשמה, לפיה ימנעו מהנשמה חולים קשישים, על בסיס גילם בלבד ולא על בסיס מצבם הבריאותי. באם קיימת הנחיה כאמור ולא תהיה חזרה ממנה, אנו מתכננים לעתור לבג"צ כדי למנוע אפלייה שיטתית של קשישים וסיכון חייהם.

עתירה לבג"צ – ביטול תקנה לשעת חירום שמנעה מעובדים מעל גיל 67 לחזור לעבודה
"כן לזקן", יחד עם ארגונים נוספים לזכויות זקנים ומספר עותרים פרטיים, הגיש עתירה לבג"צ נגד התקנה שפורסמה ב- 19 באפריל 2020, ואיפשרה לחזור לעבודה, בתנאים מסויימים, אך אסרה על מעסיקים להשיב למקומות העבודה, עובדים בני 67 ויותר.
בעקבות הגשת העתירה, המדינה ביטלה את התקנה.

עניינים אחרים:
עתירה – אפליית זקנים בחוק הוועדות ההומניטאריות להארכת תקופת העסקתם של עובדים זרים בסיעוד

במרץ התקיים דיון בעתירה של כן לזקן מ- 2019 לבג"צ נגד הסעיף המפלה אנשים מעל גיל פרישה ומונע אפשרות להעסיק עובד זר בסיעוד, אם העובד נמצא בישראל מעל שמונה שנים. שופטי בג"צ העבירו ביקורת על הסעיף והקשו על נציגי המדינה באשר לאפשרות לייצר פתרון שאינו מפלה. המדינה נתבקשה להעביר נתונים נוספים על אלה שמסרה. בעקבות העדכון, ביקשנו לקיים דיון נוסף בהקדם.

דרישה ליישם את הזכות לקבלת הנחות בטיפולי שיניים
ממקרים רבים שהגיעו אל העמותה עלה, כי הזכאות לקבלת הנחות בטיפולי שיניים לזקנים מעל גיל 75 אינה מיושמת באורח תקין. מפניות רבות עולה, כי מרכזי הטיפול בשיניים אינם נותנים את ההנחות באופן אוטומטי ולעיתים אינם פועלים בהתאם לדין, גם אם נשאלים על כך באופן ישיר. פנינו בעניין זה לשר הבריאות, כמו גם לשרה לשוויון חברתי. לאחרונה קיבלנו את תשובת משרד הבריאות, לפיה הם עמלים על כתיבת נוהל חדש, שיבטיח כי זקנים הזכאים להנחות בטיפול שיניים, יקבלו את ההנחות המגיעות להם.