• בחר שפה:
  • בחר גודל פונט: A A A

פעילות המוקד ברוסית 2016

מוקד הזכויות בשפה הרוסית

שנת  2016

מזה שש שנים ש"כן לזקן" מפעיל מוקד זכויות בשפה הרוסית לטובת העולים הקשישים וניצולי השואה מחבר העמים. מטרת המוקד להטיב את מצבם של הקשישים העולים בישראל, ולסייע להם במיצוי זכויותיהם, בכל תחומי החיים. המוקד פועל בזכותו האדיבה של מפעל המלט "נשר". 

א. מספר הפניות למוקד
מאז הקמת מוקד הזכויות בשפה הרוסית בשנת 2011, אנו רואים צורך גדול וביקוש רב לשירות. רמת ההשכלה הגבוהה של אוכלוסייה זו, יחד עם מצבה הכלכלי הירוד ומגבלות השפה והתקשורת, מביאים למודעות גבוהה ולכמיהה למידע וסיוע בכל תחומי החיים. 
מאז הקמת מוקד הזכויות אנו רואים מגמה של עליה מתמדת במספר הפונים לשירות.

בשנת 2016, פנו למוקד הזכויות בשפה הרוסית ל- 3,629 קשישים, (לעומת 3,540 פניות בשנת 2015),  ממוצע של 341 פניות לחודש. ניכרת המשך מגמה של עליה במספר הפניות למוקד.

ב. התפלגות פניות לפי שפה
בדומה לשנים עברו, היקף הפונים בשפה הרוסית גבוה הרבה מעבר לשיעורם באוכלוסייה. אחוז הפניות ברוסית בשנת 2016, הגיע ל 59% מכלל הפונים. הסיבה המשוערת לכך היא הפרסום הניתן לנו ברוסית ברדיו רקע - פרובונו, לעומת הפרסום בעברית שהוא תמיד בתשלום (גבוה..).

ג. מהיכן שמעו על מוקד הזכויות
מרבית הפונים שמעו עלינו מתשדירים ברדיו רקע (81%), והיתר (19%) דרך המחשב (מייל, פייסבוק) ומהמלצות חברים ומשפחה. וזה עולה בקנה אחד עם העובדה שמרבית הפרסום שלנו מבוסס על שידורי פרובונו ברדיו רקע.

ד. נושאי הפניות למוקד 

מעל למחצית מהפניות (51%) היה בנושא זכויות ניצולי שואה, והיתר בנושאי דיור (15%), צרכנות (8%), רווחה (8%) סיעוד (7%) ואחרים.    אחוז הפניות הגבוה בנושא ניצולי שואה נבע בעיקר בשל ראיון של אסתר ברדיו רקע, בו ספרה על הטבה חדשה לניצולי שואה במחיר שירות הכבלים (כ- 40% מפניות הניצולים), בעקבותיה רבים פנו אלינו לבדוק כיצד יוכלו לממש הטבה זו. יתר הפניות בתחום זה נסובו בעיקר סביב בקשה כללית לסיוע במיצוי זכויות הניצולים, המענק השנתי לו רובם זכאים והטבות שונות. הפניות בנושא דיור נסובו בעיקר על רקע בעיות בדיור הציבורי: ליקויים חמורים ולא מטופלים בדירה, בעיות בהשתתפות בשכר דירה ממשרד השיכון, בעיות לגבי תנאי קבלה לדיור ציבורי ומשך ההמתנה ועוד. בתחום הצרכנות עיקר הפניות היו סביב ניצול מצבו השברירי של הזקן, לצורך הפקת רווחים. אם זה בעסקאות מכר מרחוק, אי קיום תנאי האחריות ועוד. בתחום הרווחה עיקר הפניות נסובו סביב מצוקה כלכלית והצורך בסיוע ובתחום הסיעוד מרבית הפניות היו בנושא הזכאות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי.

ה. דוגמאות להישגים מימוש זכויות

קשישים עולים רבים זכו גם בשנה זו למצות את זכויותיהם בשירותים והכסף הודות לפעילותנו. להלן מספר דוגמאות:

• זוג קשישים בני 80 פנו אלינו לבירור זכויותיהם כניצולי שואה. בעקבות התערבותנו זכו להטבות לרנטה ולכספיות המגיעות ל- 83,200 ₪ לשנה לאדם, לכל חייהם.

• אשתו של קשיש סיעודי בן 88 הסובל מדמנציה מתקדמת ביקשה את סיוענו בהגדלת מספר שעות הסיעוד לו זכאי בעלה. לאחר פנייתנו לבטוח לאומי אושר לו מקסימום שעות - 22 שעות שבועיות + 9 שעות קרן רווחה. תרגום תוספת שעות הסיעוד לכסף מעלה כי הוא זכה להטבה בשווי 40,000 ₪ בשנה, לכל חייו.  

• דיירת עמידר קשישה ערירית התלוננה בפנינו על נזילה חמורה, עובש, טיח נופל וריח של טחב בכל הדירה. לדבריה כל פניותיה בנושא לא נענו. לאחר התערבותנו תוקנה הנזילה, נעשה איטום ויתוקנו הנזקים שבתוך הבית.  קיבלנו וטיפלנו בתלונות רבות מסוג זה במהלך השנה.

• קשישה פנתה אלינו בתלונה על כך שביטוח לאומי גובה מבעלה חוב שלדעתה אינו חוקי. לאחר בירור תלונתה שהסתברה כמוצדקת, פנינו לביטוח לאומי לביטול החוב ולהחזר החלק שכבר נגבה. ואכן, הוחזרו לקשיש 2,600 ₪.

ועוד... ועוד..


ו. צוות המוקד

מאז הקמת המוקד בשפה הרוסית, עו"ס אסתר סושנסקי, מרכזת את המוקד בהיקף של 1/2 משרה, במומחיות ובמקצועיות רבה. אסתר השכילה לגייס ולהכשיר מספר רב של מתנדבות דוברות רוסית, אשר רואות ב"כן לזקן" בית שני, ומגיעות אלינו בהתמדה ובמסירות לפחות אחת לשבוע, לסייע לקשישים הפונים למוקד. בשנה האחרונה נותר מספר המתנדבות במוקד יציב, ועומד על 14 מתנדבות.