• בחר שפה: רוסית עברית אנגלית
  • בחר גודל פונט: A A A

פעילות ציבורית

פעילות ציבורית

על סדר היום של כן לזקן
(עדכני לפברואר 2019)

 

השוואת תנאים בין חברות הביטוח לביטוח לאומי בקביעת זכאות לקצבת סיעוד

לאחר שנים של מאבק למניעת כפל הבדיקות של חברות הביטוח הסיעודי, הודיעה הממונה על הביטוח, דורית סלינג'ר, שחברות הביטוח הפרטיות יידרשו להכיר בבדיקות התפקוד הסיעודי של הביטוח הלאומי. ההחלטה תקשה מאד על חברות הביטוח הפרטיות להתחמק מהפעלת הביטוח כפי שעשו עד עתה.

בג"צ הרב-קו

בשנת 2014 הגיש "כן לזקן" עתירה לבג"צ בעקבות הוראת משרד התחבורה שלא להקנות את ההנחה ברכבת הקלה בירושלים וברכבת ישראל אלא באמצעות כרטיס הרב-קו, בניגוד לחוק האזרחים הותיקים. לאחרונה, נדחתה עתירתנו אך בשל ההכרה בקושי שנוצר, נפתחו עוד מספר עשרות אתרים בהם יכולים אזרחים ותיקים לקבל כרטיס רב-קו.

בג"צ ניצולי השואה שעלו אחרי 1953

לפני כשלוש שנים הגיש "כן לזקן" עתירה לבג"צ בה נתבקש בית המשפט להורות על החלת הזכויות שניתנות רק לניצולים שעלו לפני אוקטובר 1953 על כלל הניצולים. השנה בית המשפט אמנם דחה את העתירה, אולם הכיר ב"קשיי שוויון" שמעוררת האבחנה שיצרה המדינה. כמו כן נאמר כי יש לפעול על מנת שהנושא לא ירד מסדר היום ונקבע כי יש להביא את פסק הדין בפני שר האוצר, יו"ר הכנסת וראש הממשלה. כחלק מתשובת המדינה, ניתנה הכרה לעוד כ-2800 ניצולי שואה, שלא הוכרו עד אז.

הנחות להצגות בהיכל התרבות בסביון

הובא לידיעתנו, שבניגוד לחוק האזרחים הוותיקים, היכל התרבות בסביון המקבל תמיכה מהמדינה אינו נותן הנחות לזקנים, בכרטיסים להצגות המועלות במקום. לאחר פניה רשמית של היועמ"ש של "כן לזקן" הם תיקנו את דרכם ויתנו מעתה את ההנחות לזכאים.
מאבק על הרפורמה בסיעוד אנו פועלים באינטנסיביות, ללא הפסקה, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, ואחרים, לא להניח לנושא הסיעוד לרדת מסדר היום הציבורי. חשוב לציין, כי כמה מהנושאים אותם אנחנו מעלים שוב ושוב מזה כעשור, נכנסו להצעת הרפורמה, בהם: ביטול השתתפות ילדים באשפוז הסיעודי, הגדלת מספר שעות הטיפול בבית ועוד. אך עדין לא הונחה הצעת חוק ולא ברור מתי (אם) ההצהרות אכן יהפכו למציאות.

העלאת קיצבאות הזיקנה

אנו דורשים להעלות את קצבאות הזקנה לגובה שכר המינימום. במקביל אנו מציעים לבטל את קצבת השלמת הכנסה וכן למסות את הקצבאות, בהתאם לסך ההכנסות של הזקן. מאבקנו המתמיד להעלאת קצבאות הזקנה הביא לכך, שהנושא אינו יורד מסדר היום. לאחרונה הצטרפה גם התאחדות התעשיינים למאבק.

הנחות במוניות שירות

בשיתוף עם ארגון 15 דקות – ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל, פנינו בדרישה לתת הנחות של 50% לזקנים בתשלום גם בנסיעות במוניות השירות. בדצמבר 2017 הודיע שר התחבורה, כי ההנחות ינתנו, באמצעות הרב-קו גם במוניות השירות, החל מעוד שנתיים.

דמי ליווי לעיוורים

על פי הדין בישראל, אדם שהופך לעיוור בגיל זיקנה, אינו זכאי לרוב הזכויות המגיעות לאדם בגיל עבודה. לאחרונה פנינו שוב לשר הרווחה במכתב מיצוי הליכים, ובאם לא יביא לתיקון המצב, ניאלץ לפנות לערכאות משפטיות בנדון.