• בחר שפה: רוסית עברית אנגלית
  • בחר גודל פונט: A A A

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד ניתנת על ידי הביטוח הלאומי למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו. זאת בהתאם למבחן הכנסות.
מקבל גמלת הסיעוד רשאי לבחור את השירותים להם הוא זקוק מסל השירותים הבא: טיפול בזקן בביתו, ביקור במרכז יום,  מוצרי ספיגה, משדר מצוקה ושירותי כביסה.

מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי