• בחר שפה: רוסית עברית אנגלית
  • בחר גודל פונט: A A A

הצוות המקצועי

הצוות המקצועי

"כן לזקן" הנו ארגון המבוסס על התנדבות. בארגון פעילים כ- 50 מתנדבים, מרביתם בגמלאות מתחומי המשפט, הרפואה, העבודה הסוציאלית, הדיור, משאבי האנוש, הצרכנות, הנגישות, והפנאי, כמו גם בעלי תפקידים בכירים בתחום הזקנה במוסד לביטוח לאומי ובמשרד הרווחה.

"כן לזקן" מוכר כעמותה רשומה ומתנהל על פי חוק העמותות. לארגון ועד מנהל נבחר ומתוכו נבחרת צוות מצומצם המהווה את המזכירות, אשר תפקידו לקבוע את מדיניות הארגון ודרכי פעולתו ברמה היום-יומית. כמתבקש, לארגון גם ועדת ביקורת ורואה חשבון.

בנוסף, מועסקים במשרות חלקיות: מנהלת, סמנכלית, יועצת משפטית, רכזות מוקד הזכויות .

ועד מנהל 2021:
הגב' ענת סרגוסטי - יו"ר, עו"ס בתיה וידנפלד, מר יהורם הל,  גב' עדה הרצברג, גב' פנינה אילתי, מר דניאל פולישוק, עו"ס יעל קימלמן,  גב' רחל אריה, גב' ילנה פייגין, מר אורן לבון, עו"ד ימימה גבאי, עו"ס פרידה סולומוניקה,  גב' יבגניה מנס, גב' טובה כליף, ד"ר גיא בן בצלאל, גב' מרטין איגנה. 

ועדת ביקורת:
עו"ס דבורה טל, גב' רבקה כהן.


בעלי תפקידים:
ביאנקה יואל - מנהלת, מרית לביא - סמנכלית, עו"ד יפעת סולל - יועצת משפטית, עו"ס תקווה מריומה - רכזת מוקד זכויות .