• בחר שפה: רוסית עברית אנגלית
  • בחר גודל פונט: A A A

הצוות המקצועי

הצוות המקצועי

"כן לזקן" הנו ארגון המבוסס על התנדבות. בארגון פעילים כ- 25 מתנדבים, מרביתם בגמלאות מתחומי המשפט, הרפואה, העבודה הסוציאלית, הדיור, משאבי האנוש, הצרכנות, הנגישות, והפנאי, כמו גם בעלי תפקידים בכירים בתחום הזקנה במוסד לביטוח לאומי ובמשרד הרווחה.

"כן לזקן" מוכר כעמותה רשומה ומתנהל על פי חוק העמותות. לארגון יש ועד מנהל נבחר ומתוכו נבחר צוות מצומצם המהווה את המזכירות, אשר תפקידו לקבוע את מדיניות הארגון ודרכי פעולתו ברמה היום-יומית. כמתבקש, לארגון גם ועדת ביקורת ורואה חשבון.

בנוסף, מועסקים במשרות חלקיות: מנהלת, סמנכלית ורכזות מוקד הזכויות .

ועד מנהל 2023:
הגב' ענת סרגוסטי - יו"ר, עו"ס בתיה וידנפלד, מר יהורם הל,  גב' עדה הרצברג, מר דניאל פולישוק, עו"ס יעל קימלמן,  גב' רחל אריה,  מר אורן לבון, עו"ד ימימה גבאי, עו"ס פרידה סולומוניקה,   גב' טובה כליף, , גב' מרטין איגנה. גב' מיפ קמפפר,  גב' שרה גרוסמן

ועדת ביקורת:
 גב' רבקה כהן.


בעלי תפקידים:
ביאנקה יואל - מנהלת, מרית לביא - סמנכלית,  עו"ס תקווה מריומה - רכזת מוקד זכויות .

רואה חשבון

משרד רו"ח חיים אביטל